Støttegivere

PANSAID er støttet af følgende fonde:

 

  • DASAIMs forskningsinitiativ (Dansk Anæstesiologisk og Intensiv Medicinsk Selskab)
  • Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond, Den særlige Pulje
  • DASAIMs Smerteforskningspris
  • Professor, overlæge Sophus H. Johansens Fond af 23. august 1981
  • NSR-Syghuse Forskningsfond
  • A.P. Møller Fonden
  • Aase og Ejnar Danielsens Fond

 

 

 

 

PAracetamol and NSAID

Webmaster: Daniel Hägi-Pedersen